Tekstversie
1ste jaar: Verkenningsjaar
2de jaar: Verdiepingsjaar
3rde jaar: Specialisatiejaar
4rde jaar: Praktijkgericht
Algemene informatie
Docenten - creatieve communicatie
Studiekosten
Aanmelden
Inschrijfvoorwaarden
Klachtenregelement
CRKBO registratie
Data en lesrooster
Onze locaties
Artikel van Ellen Dekker
De kindertekening
Leerdoelen
21 juni 2015 Introductie dag
Teambuilding workshops
CREATIEVE COMMUNICATIE

Creatieve Communicatie

4 jarige Opleiding tot:
KINDERTEKENDOCENT en KINDERTEKENTHERAPEUT

Tekenen met en voor kinderen van 3 tot 12 jaar
verkennend - verdiepend - specialistisch - praktijkgericht


In dit 4-jarig studieprogramma, kun je 2 diploma’s halen:
na 2 jaar: Diploma KINDERTEKENDOCENT
na 4 jaar: Diploma KINDERTEKENTHERAPEUT 

Het is mogelijk om slechts een, twee of drie jaren te studeren.
Mocht je al werken met kinderen vanuit een adere discipline is het 1ste jaar, het verkenningsjaar, met zijn vele inspirerende werkvormen en evaluaties genoep. Hierdoor kun je verandwoord met de beeldtaal van kinderen werken en hun fantasie en scheppend vermogen verrijken.
Als je alleen maar tekenlessen en workshops wil geven, dan stop je na twee jaren.
Je kunt altijd later nog het Therapeuten diploma halen.


Zie ook: 21 juni 2015 Introductie dag

Het eerste jaar is VERKENNEND.

Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak.

Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf

Zie de overzicht: 1ste jaar: Verkenningsjaar


 

Het tweede jaar is VERDIEPEND.
Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft. Hiermee ontwerp je themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen. - Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een lezing geven.
Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma’s en leert deze uitvoeren.
Je wordt getoetst via een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens.
Afsluiting met het diploma Kindertekendocent.
Zie de overzicht: 2de jaar: Verdiepingsjaar


 

Het derde jaar is SPECIALISTISCH.
Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag en de hulpvraag van ouders of instanties. Thema’s die aan bod komen zijn sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind, familieopstellingen via de tekentaal, gesprekstechnieken, rollenspel en creatieve werkvormen om negatieve emoties om te zetten. Je leert de tekentaal op een professionele manier lezen en beschrijven, zodat je een eigen praktijk kunt starten.
Na de zomer start je met je eigen autobiografische tekeningen en onderga je wat tekentherapie doet met jezelf. Vanaf je geboorte tot en met je volwassen leven van nu wordt via teken- en schilderingen onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan schrijf je een aantal zelfreflecties. Hierdoor ga je psychologische en biologische verbanden leggen van jezelf als kind in je gezin- en familiesituatie.
Zie de overzicht: 3rde jaar: Specialisatiejaar


 

Het vierde jaar is PRAKTIJKGERICHT met eindexamen.
Je gaat met kinderen therapeutisch aan de slag en legt je casus voor aan de intervisiedocent, die je 10 keer in dit jaar bezoekt.
Je kunt dan al goed tekeningen lezen en een behandelplan opstellen. Daarnaast leer je nog meer effectieve sessievormen, kort en bondig rapporteren en casusbesprekingen houden rond het lezen van de tekensignalen. Tenslotte maak je van 1 kind een eindverslag van 6 therapeutische bijeenkomsten.
Je volgt 10 intervisiedagen bij je mentor en 10 lesdagen op school.
Afsluiting met het diploma kindertekentherapeut.
Zie de overzicht: 4rde jaar: Praktijkgericht


 

Inschrijven voor het 1ste jaar van deze opleiding
via:
http://www.kolam.nl

Opleiding Genezend Tekenen
en Creatieve Communicatie te Zutphen

Zie ook: Onze locaties


 

Voor nadere informatie neem contact op met:
Creatieve Communicatie - secretariaat
(KOLAM tekenschool)
Laarstraat 77
7201 CC Zutphen


Telefoon: 0575-470553
maandag, dinsdag, donderdag: 9.30 - 14 uur
E-mail: mailto:genezendtekenen@kpnmail.nl


 

Kolam tekenschool - Laarstraat 77 7201 CC Zutphen

Introductiedag

INTRODUCTIEDAG voor de OPLEIDING GENEZEND TEKENEN
en CREATIEVE COMMUNICATIE VOOR KINDEREN

DAGPROGRAMMA VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Tot 18 uur zijn nog individuele gesprekken mogelijk
Maak kennis met enkele werkvormen van het beroep Tekentherapeut, tekendocent, Coach Beeldend en Kindertekendocent en Kindertherapeut tijdens een inspirerende workshop.
Zie nadere info: INTRODUCTIEDAG
21 juni 2015 Introductie dag
EENZELFDE INTRODUCTIEDAG VINDT PLAATS OP 8.nov. 2015


 Laatste wijziging op vrijdag 12 december 2014 om 10:38:48 uur.